Sản phẩm
Bảng giá
Thông tin cần biết
The 'link' start tag on line 17 does not match the end tag of 'head'. Line 52, position 3.
Tỷ giá  down   Giá vàng  down
Hỗ trợ trực tuyến
user online Đang xem 4
user online Trong ngày 264
user online Trong tháng 7193
user online Số lần truy cập 336556
1/30/2015 1:18:23 PM
Thông tin sản phẩm
Loại sản phẩm : Thép ống mạ kẽm Mã sản phẩm : 01 Tên sản phẩm : Thép Ống Giá bán : Call Vnd Nhà sản xuất : Đang cập nhật Thông tin sản phẩm : Đang cập nhật

Bảng đơn trọng :

Thứ tự

Tên sản phẩm

Độ dài
(m)

Trọng lượng
(Kg)

Giá chưa VAT
(Đ/Kg)

Tổng giá chưa VAT

Giá có VAT
(Đ/Kg)

Tổng giá có VAT

1

F21,2 x 1,9 mạ

6

5,484

24.091

132.115

26.500

145.326

2

F 26,65 x 2,1 mạ

6

7,704

23.636

182.095

26.000

200.304

3

F 33,5 x 2,3 mạ

6

10,722

23.545

252.454

25.900

277.700

4

F 42,2 x 2,3 mạ

6

13,56

23.182

314.345

25.500

345.780

5

F 48,1 x 2,5 mạ

6

16,98

23.182

393.627

25.500

432.990

6

F 59,9 x 2,6 mạ

6

22,158

23.182

513.663

25.500

565.029

7

F 75,6 x 2,9 mạ

6

31,368

23.182

727.167

25.500

799.884

8

F 88,3 x 2,9 mạ

6

36,828

23.182

853.740

25.500

939.114

9

F 113,5 x 3,2 mạ

6

52,578

23.182

1.218.854

25.500

1.340.739

10

ong den F 21.2 x 1.9

6

5,48

17.273

94.655

19.000

104.120

11

ong den F 26.6 x 2.1

6

7,7

17.273

133.000

19.000

146.300

12

ong den F 33.5 x 2.0

6

9,32

17.273

160.982

19.000

177.080

13

ong den F 33.5 x 2.3

6

10,72

17.273

185.164

19.000

203.680

14

ong den F 42.2 x 2.3

6

13,56

17.273

234.218

19.000

257.640

15

ong den F 48.1 x 2.5

6

16,98

17.273

293.291

19.000

322.620

16

ong den F 48.4 x 3.2

6

21,42

17.273

369.982

19.000

406.980

17

ong den F 59.9 x 2.6

6

1

17.273

17.273

19.000

19.000

18

ong den F 75.6 x 2.9 x 6

6

31,37

17.273

541.845

19.000

596.030

19

ong den F 88.3 x 2.9 x 6m

6

36,83

17.273

636.155

19.000

699.770

20

ong den F 113.5 x 3.2 x 6m

6

52,58

17.273

908.200

19.000

999.020

21

ong den F 113,5 x 2.5 x 6m

6

41,06

17.273

709.218

19.000

780.140

22

F 21,2 x 2,0 x 6m

6

5,682

17.273

98.144

19.000

107.958

23

F 21,2 x 2,6 x 6m

6

7,26

17.273

125.400

19.000

137.940

 

Một số sản phẩm khác :

Thép Ống 9

Call

Thép Ống 6

Call

Thép Ống 3

Call

Thép Ống 8

Call

Thép Ống 5

Call

Thép Ống 2

Call

Thép Ống 7

Call

Thép Ống 4

Call

Thép Ống 1

Call

Video
Dự án đã thực hiện
Thư viện ảnh
Liên kết Website